Protambulyx strigilis Neococytius cluentius Cocytius duponchel Cocytius antaeus Madoryx oiclus Manduca sexta Manduca rustica Pseudosphinx tetrio Agrius cingulatus Pachylia syces Pachylia ficus Eumorpha fasciata Eumorpha vitis Eumorpha obliqua Eumorpha labruscae Erinnyis alope Erinnyis lassauxi Erinnyis ello Erinnyis oenotrus Erinnyis obscura Erinnyis crameri Aellopos tantalus Aellopos fadus Enyo lugubris Enyo ocypete Perigonia lusca Xylophanes chiron Xylophanes pluto Xylophanes tersa Hyles lineata Cautethia noctuiformis Back to the list of Sphingidae