Pseudamastus alsa alsa Pseudamastus alsa lalannei Halysidota leda leda Halysidota leda enricoi Pachydota albiceps Opharus bimaculata Eupseudosoma involuta Halysidota schausi Hypercompe icasia Utetheisa ornatrix Utetheisa pulchella Hyalurga vinosa Eucereon imriei Eucereon rogersi Eucereon cyneburge Pheia daphaena Cosmosoma demantria Nyridela chalciope Epicepsis dominicensis Horama panthalon Horama pretus Empyreuma affinis Syntomeida syntomoides Syntomeida melanthus Syntomeida epilais Napata rabdonota Napata quadristrigata Antichloris toddi Retour à la page des Arctiidae